Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Aktualności

Przypominamy, że ewentualne wnioski o zmianę terminu złożenia dokumentacji aplikacyjnej na zadania określone w promesach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji należy kierować do MSWiA, równocześnie informując o tym Wojewodę Dolnośląskiego.

Wszelkie propozycje pozostałych zmian promes należy przedkładać Wojewodzie Dolnośląskiemu.

W zakładce Zarządzenia i Wytyczne zamieszczono obowiązujące Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat (…) oraz Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków.

liczba wejść: 1316