Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

17 czerwca 2015

Porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Dolnoślaskim Oddziałem Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców.

Dziś, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda Tomasz Smolarz podpisał porozumienie z Prezesem Dolnośląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców dotyczące współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacji zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.

Podpisane dzisiaj porozumienie jest kontynuacją współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Krótkofalowców a Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim. Pierwsze porozumienie zostało podpisane 16 marca 2010 roku.  Na podstawie tego Porozumienia już w czasie majowej powodzi w 2010 r. dolnośląscy krótkofalowcy czynnie uczestniczyli w działaniach przeciwpowodziowych.

7 maja 2013 r. Minister Administracji i Cyfryzacji podpisał z Prezesem PZK Porozumienie w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, które rekomenduje wojewodom podjęcie współpracy z oddziałami terenowi PZK.

Współpraca, w ramach zawartego dzisiaj porozumienia, będzie polegać między innymi na:

 • tworzeniu amatorskiej sieci ratunkowej na terenie województwa dolnośląskiego;
 • współpracy i wymianie informacji o zagrożeniach pomiędzy sygnatariuszami porozumienia;
 • działaniu wspomagającym i uzupełniającym organizację łączności radiowej na potrzeby informowania służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
 • pomocy lokalnym służbą w organizowaniu likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń kryzysowych;
 • organizowaniu i przeprowadzaniu okresowych ćwiczeń krótkofalowców w zakresie łączności na szczeblu wojewódzkim w celu utrwalenia i ujednolicenia sposobu komunikacji;
 • propagowaniu wśród obywateli zachowań zwiększających bezpieczeństwo podczas zdarzeń kryzysowych.

Na chwilę obecną, w ramach Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej, na terenie naszego województwa działa 140 stacji w 21. powiatach, natomiast na terenie samego Wrocławia 49 stacji. Infrastruktura łączności składa się z:

 • 18 przemienników w województwie;
 • 12 różnych lokalizacji;
 • 6 instalacji powyżej 700 m n.p.m.,
 • 4 przemienników we Wrocławiu w tym jeden na Sky Tower,
 • 2 zakresów używanych pasm (VHF/UHF)
 • pokryciu całego województwa
 • Sala Wideokonferencyjna Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na czole stołu siedzą Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz oraz Prezes Dolnośląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. Za nimi znajduje się duży baner z napisem "Dolnośląski Urząd Wojewódzki" oraz orłem znajdującym się nad nim. - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • Wojewoda i prezes związku. - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • Wojewoda i prezes związku krótkofalowców przeglądają dokumenty. - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • Członek związku krótkofalowców omawia wyświetlaną prezentację. - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • Uczestnicy spotkania, w tym przedstawiciele mediów oglądają prezentację. - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • Prezentacja. - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • Wojewoda Dolnośląski podpisuje porozumienie. -
 • Wojewoda oraz prezes stowarzyszenia podpisują porozumienie. - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • Wojewoda oraz prezes stowarzyszenia ściskają sobie dłonie. - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • Wojewoda Tomasz Smolarz daje wywiad do mediów. Za wojewodą na dużym monitorze wyświetla się napis "Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa". - Fot. DUW
  Fot. DUW