Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

16 lutego 2017

Rządowy Program "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka

Wojewoda Dolnośląski informuje, że podczas naboru wniosków o dofinansowanie projektów w 2017 w ramach rządowego Programu „Razem Bezpieczniej” do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło ponad 40 projektów. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Programu odbędzie się 21 lutego br. Wówczas zostanie dokonana ocena projektów zgłoszonych do konkursu. Wybrane projekty zostaną przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu dalszego postępowania konkursowego.

Najwięcej nadesłanych wniosków dotyczyło projektów realizowanych w oparciu o cel szczegółowy nr 1: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017” jest kontynuacją „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”, realizowanego w latach 2007 – 2015, w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Razem Bezpieczniej” znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  • Logo programu Razem bezpieczniej - Logo programu Razem bezpieczniej
    Logo programu Razem bezpieczniej