Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

17 lutego 2017

XV Ogólnokrajowy Konkurs " Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje o rozpoczęciu XV edycji konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzeja Dudy.

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy.W czternastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 17 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.Konkurs jest jednym z licznych działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępne są w Oddziale Regionalnym

i Placówkach Terenowych KRUS, a także  na stronie internetowej  www.krus.gov.pl

  • "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" - "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"
    "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"