Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

09 marca 2017

Reforma edukacji – aktualny stan wdrażania zmian w oświacie na Dolnym Śląsku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje dane dotyczące przyjętych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty uchwał w sprawie projektów dostosowania sieci szkół, zaprezentowane podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Do dnia 9 marca 2017 r. wpłynęły do zaopiniowania: 183 projekty uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego: w tym 154 (91%) z gmin i 29 (97%) z powiatów.

Do tej pory Kurator wydał 104 opinie: 84 opinie wydane gminom  (w tym 41 pozytywnych, 43 opinie warunkowe) oraz 20 opinii wydanych starostwom (w tym 14 pozytywnych oraz 6 warunkowych).

Pozostałe 79 projektów jest w trakcie rozpatrywania.

 

Likwidacje, przekształcenia, przeniesienia:

Do dnia 9 marca 2017 r. do KO wpłynęło 90 wniosków o wydanie opinii w sprawie przekształcenia, przeniesienia, likwidacji szkół i placówek:

44 wnioski dotyczące likwidacji

46 wniosków dotyczących przekształcenia lub przeniesienia siedziby

Do dnia 9 marca 2017 r. Kurator wydał:

Likwidacje:

27 pozytywnych postanowień

6 negatywnych postanowień (SP w Mieczkowie, Karczycach, Tomisławiu, Krobicy, Kowalowej, Technikum nr 6 w Głogowie)

3 informacje o niemożności wydania postanowienia z powodu błędów formalnych (brak uchwał intencyjnych)

8 wniosków jest w trakcie rozpatrywania

Przekształcenia, przeniesienia:

27 pozytywnych postanowień

2 negatywne postanowienia (Osiec Łużycki, Trójca)

12 informacji o niemożności wydania postanowienia z powodu błędów formalnych (np. brak uchwał intencyjnych)

5 wniosków jest w trakcie rozpatrywania

 • Dolnośląski Kurator Oświaty przedstawia najnowsze dane podczas konferencji prasowej - Dolnośląski Kurator Oświaty przedstawia najnowsze dane podczas konferencji prasowej
  Dolnośląski Kurator Oświaty przedstawia najnowsze dane podczas konferencji prasowej
 • Konferencja prasowa z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Konferencja prasowa z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
  Konferencja prasowa z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
 • Dziennikarze podczas konferencji prasowej - Dziennikarze podczas konferencji prasowej
  Dziennikarze podczas konferencji prasowej
 • Uchwały Rady Powiatów w województwie dolnośląskim - Uchwały Rady Powiatów w województwie dolnośląskim
  Uchwały Rady Powiatów w województwie dolnośląskim
 • Uchwały Rady Gmin w województwie dolnośląskim - Uchwały Rady Gmin w województwie dolnośląskim
  Uchwały Rady Gmin w województwie dolnośląskim
 • Dobra Szkoła - mapa drogowa reformy edukacji - Dobra Szkoła - mapa drogowa reformy edukacji
  Dobra Szkoła - mapa drogowa reformy edukacji