Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

15 marca 2017

Dolnośląskie zabytki na liście Pomników Historii

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w uroczystości wpisania przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowych obiektów zabytkowych na listę Pomników Historii. Wydarzenie miało miejsce w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Na listę Pomników Historii wpisane zostały: Kościół Ewangelicko - Augsburski pw. Ducha Świętego w Jaworze, zespół Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Świdnicy oraz Katedra pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika i Świętego Wacława Męczennika w Świdnicy.

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju.

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 60 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak z Prezydentem RP Andrzejem Dudą podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak z Prezydentem RP Andrzejem Dudą podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak z Prezydentem RP Andrzejem Dudą podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim
  • Uroczystość wpisania zabytków na listę Pomników Historii - Uroczystość wpisania zabytków na listę Pomników Historii
    Uroczystość wpisania zabytków na listę Pomników Historii
  • Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy
    Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy