Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06 kwietnia 2017

15 mln na modernizację ewidencji gruntów i budynków na Dolnym Śląsku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłosił przetargi na dostosowanie baz danych EGiB (Ewidencja Gruntów i Budynków) do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach w kolejnych miastach i powiatach. Przetarg podzielono na 18 części, które dotyczą powiatów z Dolnego Śląska:

- powiat bolesławiecki 1,455 mln zł

- powiatów głogowskiego i górowskiego 2,331 mln zł

- powiatów lubańskiego i jeleniogórskiego 2,811 mln zł

- powiatów zgorzeleckiego i lwóweckiego 2,863 mln zł

- powiat złotoryjski 1,431 mln zł

- powiatów legnickiego, polkowickiego, wałbrzyskiego – 4,316 mln zł

Przetarg obejmuje:

- modernizację EGiB w wybranych jednostkach ewidencyjnych i obrębach ewidencyjnych

- aktualizację danych EGiB, dotyczących jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych, które nie będą objęte modernizacją EGiB

- wprowadzenie do systemu teleinformatycznego starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów danych EGiB

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) jest jednym z rejestrów referencyjnych zawierających informacje o nieruchomościach. Wykorzystywana jest podczas realizacji zadań w zakresie planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej i gospodarki nieruchomościami.

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak