Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

07 kwietnia 2017

Dolnośląskie samorządy gotowe do wdrożenia reformy edukacji

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w konferencji prasowej poświęconej reformie edukacji na Dolnym Śląsku. Ponad 98 proc. dolnośląskich samorządów jest gotowych do reformy edukacji. Blisko 97 proc. rad powiatów oraz 98 proc. rad gmin Dolnego Śląska przesłało już do zaopiniowania przez kuratora oświaty uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnych do nowego ustroju szkolnego.

Dolnośląski Kurator Oświaty zaopiniował 29 uchwał rad powiatów i 166 uchwały rad gmin w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnych do nowego ustroju szkolnego.

Opinii pozytywnych dotyczących uchwał rad powiatów zostało wydanych 18, a warunkowych 11.

Opinii pozytywnych dotyczących uchwał rad gmin zostało wydanych 78, a warunkowych 87.

Uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnych do nowego ustroju szkolnego nie podjął 1 powiat – trzebnicki, 3 gminy (Gmina Bolesławiec, Miasto i Gmina Lądek Zdrój, MiG Szczytna).

Uchwały dostosowujące podjęło 188 jst,  a 135 uchwał dostosowujących wpłynęło do wojewody.

Likwidacje, przekształcenia, przeniesienia:

Do dnia 31 marca 2017 r. do Kuratora Oświaty wpłynęło 90 wniosków o wydanie opinii w sprawie przekształcenia, przeniesienia, likwidacji szkół i placówek:

 • 44 wnioski dotyczące likwidacji,
 • 46 wniosków dotyczących przekształcenia lub przeniesienia siedziby.

Do dnia 31 marca 2017 r. Kurator wydał:

Likwidacje: 

 • 31 pozytywnych postanowień,
 • 7 negatywnych postanowień (SP w Mieczkowie, Karczycach, Tomisławiu, Krobicy, Kowalowej, Technikum nr 6 w Głogowie, ZSZ Specjalna nr 4 w Zespole Szkół  Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie),
 • 6 informacji o niemożności wydania postanowienia z powodu błędów formalnych (bark uchwał intencyjnych).

Przekształcenia, przeniesienia:

 • 26 pozytywnych postanowień,
 • 4 negatywne postanowienie (Osiek Łużycki, Trójca, Tymowa, Lubomierz),
 • 16 informacji o niemożności wydania postanowienia z powodu błędów formalnych (np. brak uchwał intencyjnych).

Zażalenia złożone do MEN na postanowienie Kuratora w sprawie likwidacji lub przekształcenia szkół i placówek:

Starostwo Powiatowe w Głogowie – likwidacja Technikum nr 6 w Głogowie

Urząd Miasta i Gminy Mieroszów –   likwidacja SP w Kowalowej

Urząd Miasta i Gminy Lubomierz –    likwidacja fili SP w Pławnej

Gmina Zgorzelec –                                przekształcenie SP w Trójcy

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa –        przekształcenie SP w Tymowej

 

 

 • Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji dot. reformy edukacji na Dolnym Śląsku - Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji dot. reformy edukacji na Dolnym Śląsku
  Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji dot. reformy edukacji na Dolnym Śląsku
 • Konferencja prasowa w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Konferencja prasowa w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Konferencja prasowa w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Wojewoda Dolnośląski z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty opowiadają o reformie edukacji na Dolnym Śląsku podczas konferencji prasowej - Wojewoda Dolnośląski z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty opowiadają o reformie edukacji na Dolnym Śląsku podczas konferencji prasowej
  Wojewoda Dolnośląski z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty opowiadają o reformie edukacji na Dolnym Śląsku podczas konferencji prasowej