Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

28 czerwca 2017

Sieć szpitali na Dolnym Śląsku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w konferencji prasowej w sprawie sieci szpitali na Dolnym Śląsku. W spotkaniu z mediami uczestniczył również Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Oćwieja. Lista dolnośląskich szpitali, które znalazły się w sieci została ogłoszona 27 czerwca br. na stronie Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń zakwalifikowało się 45 szpitali.

 • szpitale I, II i III stopnia – 34;
 • szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne - 6;
 • szpitale pediatryczne – 0;
 • szpitale ogólnopolskie - 5.

Kompleksowa opieka nad pacjentem, lepsza dostępność do poradni przyszpitalnych oraz zapewnienie korzystniejszych warunków funkcjonowania szpitali – to główne cele utworzenia sieci szpitali czyli systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Do sieci zakwalifikowały się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Ideą wprowadzonych zmian jest koordynacja całego procesu leczenia pacjenta, który zostaje skierowany do szpitala. Opieka nad pacjentem ma być  kompleksowa i zorganizowana. Szpitale

w sieci są zobowiązane zagwarantować pacjentom nie tylko leczenie szpitalne, ale także dostęp do poradni specjalistycznych oraz rehabilitacji. Z kolei przychodnie nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej będą funkcjonować obok Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i izb przyjęć, dzięki czemu znacząco poprawi się dostęp do tych świadczeń.

Podstawą finansowania szpitali w sieci jest ryczałt, którego wysokość jest wyliczana na podstawie liczby i struktury sprawozdanych w poprzednim okresie świadczeń. W pierwszym kwartale funkcjonowania sieci brane są pod uwagę świadczenia wykonane przez szpital

w 2015 roku, ale według ceny obowiązującej na dzień wejścia w życie PSZ. Ryczałt jest wyliczony wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, który jest jednakowy dla wszystkich szpitali.

Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do odrębnego finansowania zostały wydzielone świadczenia szczególnie istotne z punktu widzenia zabezpieczenia potrzeb pacjentów np. porody, zawały serca, programy lekowe, endoprotezy stawu biodrowego
i kolanowego czy świadczenia  związane z leczeniem onkologicznym itp.

Po ogłoszeniu placówek zakwalifikowanych do sieci szpitali, w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz dostępu do świadczeń dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ podejmie decyzję o ogłoszeniu dodatkowych postępowań konkursowych dla tych szpitali, które nie znalazły się w sieci.

W załączniku publikujemy szczegółową prezentację dotyczącą sieci szpitali na Dolnym Śląsku.

Wykaz szpitali zakwalifikowanych do PSZ

 • Konferencja prasowa w sprawie sieci szpitali na Dolnym Śląsku - Konferencja prasowa w sprawie sieci szpitali na Dolnym Śląsku
  Konferencja prasowa w sprawie sieci szpitali na Dolnym Śląsku
 • Konferencja prasowa w sprawie sieci szpitali na Dolnym Śląsku - Konferencja prasowa w sprawie sieci szpitali na Dolnym Śląsku
  Konferencja prasowa w sprawie sieci szpitali na Dolnym Śląsku
 • Konferencja prasowa w sprawie sieci szpitali na Dolnym Śląsku - Konferencja prasowa w sprawie sieci szpitali na Dolnym Śląsku
  Konferencja prasowa w sprawie sieci szpitali na Dolnym Śląsku

Pliki do pobrania