Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12 lipca 2017

Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że w związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym, który rozpocznie się 1 października br., już od 1 sierpnia br. będzie można składać wnioski w sprawie przyznania świadczeń na kolejny okres. Termin ten dotyczy nie tylko świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus, lecz także świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Mając na uwadze, iż najbliższe miesiące będą okresem intensywnej pracy w dolnośląskich jednostkach samorządu terytorialnego,  w tym w 159 ośrodkach pomocy społecznej oraz w 10 urzędach gmin, które będą musiały przyjąć i załatwić ok. 400 000 wniosków w sprawie przyznania świadczeń, Wojewoda Dolnośląski zwrócił się do włodarzy gmin z prośbą o  nienaganne przygotowanie wzmożonej obsługi wnioskodawców, w celu zagwarantowania sprawnego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków tak, aby nie było przerw w wypłacie świadczeń.

Wnioski o przyznanie świadczeń będzie można złożyć w gminie, w której mieszkamy, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. W dalszym ciągu jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmienia się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych). 

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak