Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

17 lipca 2017

Polska i Czechy wzmacniają współpracę infrastrukturalną

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w konferencji prasowej na jaworskim rynku. W spotkaniu uczestniczyli także Minister w Kancelarii Premiera Elżbieta Witek, Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk oraz Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Wrocław Lidia Markowska. Podczas konferencji Przedstawiciele Rządu RP poinformowali o współpracy infrastrukturalnej z Czechami oraz o budowie trasy S3.

Realizacja przygranicznych odcinków dróg S3 i D11, inwestycje kolejowe oraz pakiet mobilności były głównymi tematami rozmów Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka i Ministra Transportu Czech Dana Ťoka, które odbyły się 17 lipca 2017 r. w Dworze Królowej nad Łabą. W rozmowach uczestniczyła także Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Elżbieta Witek.

Podczas spotkania Ministrowie Adamczyk i Ťok podpisali Wspólne Oświadczenie w sprawie dalszego wzmacniania potencjału infrastruktury transportowej na pograniczu obu państw. Wyrażają w nim konieczność wzmocnienia współpracy w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych - przyspieszenia budowy przygranicznych odcinków dróg S3 i D11 oraz konsekwentnej modernizacji linii kolejowych na odcinkach przygranicznych zlokalizowanych w korytarzach sieci bazowej TEN-T. Zobowiązują się w nim również, że równoległe prace przygotowawcze i inwestycyjne zmierzające do wybudowania brakujących odcinków transgranicznej infrastruktury transportowej będą traktowane priorytetowo.

W styczniu tego roku Minister Andrzej Adamczyk i Minister D. Ťok podpisali Wspólne Oświadczenie w sprawie kontynuacji budowy połączenia drogowego S3-D11. Minister Andrzej Adamczyk przypomniał podczas rozmów w Dworze Królowej nad Łabą, że droga ekspresowa S3 (o docelowej długości 470 km) połączy Świnoujście z granicą polsko-czeską w Lubawce. Zaznaczył, że jest to najważniejszy szlak drogowy na osi północ – południe w zachodniej części Polski i znajduje się w sieci bazowej TEN-T, zaś odcinek Świnoujście – Legnica jest częścią korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk. Minister poinformował Ministra Ťoka, że 31 maja 2017 r. 31 km odcinek trasy S3 od węzła w Bolkowie do granicy Polski w Lubawce trafił do przetargu.

 "Cieszę się, że jesteśmy przekonani co do ogromnego potencjału naszej współpracy. Budowa przygranicznych odcinków S3 i D11 to jedno z kluczowych zadań infrastrukturalnych w naszych relacjach. Inwestycja jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców tych terenów. Jestem przekonany, że połączone wysiłki naszych rządów przyczynią się do jej realizacji. Rozwój połączeń transportowych na osi północ–południe jest znaczącym impulsem do aktywizacji i rozwoju gospodarczego całej Europy centralnej"  – podkreślił A. Adamczyk.

Minister Andrzej Adamczyk poinformował także D. Ťoka, że w ramach III naboru CEF Polska ma otrzymać ok. 826,5 mln euro dla 10 projektów transportowych. Wśród nich, jak zauważył minister, znalazły się dwie istotne dla obu państw inwestycje kolejowe: prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole oraz na podstawowych ciągach pasażerskich (linie E30 i E65) na obszarze Śląska (etap I: linia E65 na odcinku Będzin – Zebrzydowice).

Ministrowie poruszyli także temat tzw. pakietu mobilności, czyli zaprezentowanych przez Komisję Europejską propozycji regulacji dotyczących zasad wykonywania transportu międzynarodowego.

"Nowe propozycje Komisji w obszarze regulacji socjalnych w transporcie stwarzają ryzyko legitymizacji przez unijne instytucje działań protekcjonistycznych i są zagrożeniem dla fundamentów funkcjonowania jednolitego rynku. Z całą stanowczością podkreślam, że Polska jest przeciwna rozciągnięciu przepisów dyrektywy o delegowaniu na sektor transportu międzynarodowego. Cieszę się, że Czechy mają na ten temat takie same stanowisko" – powiedział Minister A. Adamczyk.

Minister podkreślił kluczowe znaczenie Wspólnego Oświadczenia grupy państw, w tym Polski i Czech nt. socjalnych i rynkowych aspektów pakietu, wystosowanego podczas ostatniego posiedzenia Rady TTE (8 czerwca 2017 r.).

"Wspólne działania i dyskusja na ten temat na forum UE są niezmiernie ważne. Akcentowanie niekorzystnych dla rynku europejskiego możliwych skutków tych regulacji jest niezbędne" –  powiedział minister.

 

Inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad towarzyszące budowie trasy S3 w powiecie jaworskim:

Jawor - w lokalizacji: od km 415+000 do km 415+509 i w km 416+013 do km 416+930  (fragment ul. Narutowicza od torów do ul. Kuzienniczej oraz od skrzyżowania Starojaworska/Limanowskiego do mostu przy ul. Mickiewicza).
Prace polegają na: wymianie podbudowy jezdni, warstwy ścieralnej i wiążącej, wyremontowane zostaną chodniki oraz odtworzone oznakowanie poziome i pionowe.
Data podpisania: 23.05.2017 r.
Termin realizacji: do 09.10.2017 r.

Odcinek Bolków – Jeżów w lokalizacji: od km 434+030 do km 436+400, 439+000 do km 440+500, 441+000 do km 441+950  łączna długość  4,320 km.

Prace polegają na: wymianie istniejącej nawierzchni, wykonaniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej, remoncie poboczy oraz odnowieniu oznakowania poziomego.
Data podpisania umowy: 12.05.2017 r.
Termin realizacji zamówienia: 70 dni od daty zawarcia umowy (pod koniec lipca br.)

Odcinek Małuszów – Jawor w lokalizacjach: od km 409+200 do km 410+730, 411+200 do km 412+100,412+400 do km 415+000 -  łącznie 5,030 km.
Prace polegają na: wymianie istniejącej nawierzchni, wykonaniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej, remoncie poboczy oraz odnowieniu oznakowania poziomego.
Data podpisania umowy: 17.05.2017 r.
Termin realizacji zamówienia: 70 dni od daty zawarcia umowy (pod koniec lipca br.)
 

Odcinek Sokola – Świny w lokalizacji: od km 425+500 do km 432 + 868.
Prace polegają na: wymianie istniejącej nawierzchni, wykonaniu nowej warstwy ścieralnej i wiążącej, remoncie poboczy, lokalnie wymieniona zostanie podbudowa jezdni oraz wykonane będzie oznakowanie poziome.
Data podpisania umowy: 22.05.2017 r.
Termin realizacji zamówienia: 130 dni od daty zawarcia umowy.

 

 • Konferencja prasowa w Jaworze - Konferencja prasowa w Jaworze
  Konferencja prasowa w Jaworze
 • Konferencja prasowa w Jaworze - Konferencja prasowa w Jaworze
  Konferencja prasowa w Jaworze
 • Konferencja prasowa w Jaworze - Konferencja prasowa w Jaworze
  Konferencja prasowa w Jaworze
 • Konferencja prasowa w Jaworze - Konferencja prasowa w Jaworze
  Konferencja prasowa w Jaworze
 • Konferencja prasowa w Jaworze - Konferencja prasowa w Jaworze
  Konferencja prasowa w Jaworze
 • Konferencja prasowa w Jaworze - Konferencja prasowa w Jaworze
  Konferencja prasowa w Jaworze