Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25 lipca 2017

Nowoczesne centrum obsługi klientów paszportowych i cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak poinformował podczas konferencji prasowej, że Dolnośląski Urząd Wojewódzki uzyskał finansowanie dla trzech projektów ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji prowadzonego przez Centrum obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Całkowita wartość projektów, zwiększających standard i komfort obsługi klientów paszportowych i cudzoziemców, przygotowanych przez DUW wyniesie blisko 10 mln zł (wkład środków UE i budżetu państwa – ponad 6,6 mln zł, wkład DUW – ponad 3,2 mln zł). Inwestycje realizowane w ramach FAMI zostaną zakończone do końca 2018 roku.

„W ramach otrzymanych środków przeprowadzimy pozytywną zmianę w funkcjonowaniu urzędu. Wszystko dla usprawnienia pracy i obsługi klientów. Zabudujemy szklanym dachem środkowy dziedziniec budynku i zyskamy dodatkową - ogromną - przestrzeń do obsługi. Mówimy tu o kilkunastu nowoczesnych okienkach dla cudzoziemców i kilku dodatkowych do obsługi paszportowej. Podkreślam, że dotychczasowe punkty obsługi nadal będą funkcjonować. Tym samym podwoimy liczbę stanowisk. Harmonogram prac jest rozłożony na niecałe dwa lata, ale kilka rozwiązań informatycznych, które poprawią sytuację, w tym nowoczesny system kolejkowicz zacznie funkcjonować już w 2017 roku”  – mówi Wojewoda Paweł Hreniak.

Lista projektów:

1. Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (adaptacja dziedzińca środkowego DUW na potrzeby kompleksowego Centrum Obsługi Klienta):

 • dodatkowe 607 metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni w urzędzie,
 • jednoczesna obsługa w 22 nowych punktach – 12 okienek dla cudzoziemców, 6 dla klientów paszportowych, 4 dodatkowe, w tym 2 stanowiska informacyjne, 1 obsługi osób niepełnosprawnych i 1 obsługi samodzielnej (dotychczasowe 13 okienek nadal będzie funkcjonować!),
 • przestronna poczekalnia dla kilkudziesięciu osób.

Wartość projektu ponad 8,5 mln zł ( wkład UE i budżetu państwa ponad 5,6 mln zł, wkład DUW ponad 2,8 mln zł)

Harmonogram:

Ogłoszenie postępowania przetargowego: I kwartał 2018 r.

Zakończenie realizacji inwestycji i oddanie do użytkowania: koniec IV kwartału 2018 r.

 

2. Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców w Delegaturze Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy:

 • utworzenie profesjonalnego Punktu Obsługi Klienta umieszczonego na parterze budynku,
 • 12 stanowisk bezpośredniej obsługi klienta – 6 stanowisk dla cudzoziemców i 6 stanowisk paszportowych (dotychczas funkcjonowało 6 okienek),
 • wyeliminowanie barier architektonicznych.

Wartość projektu blisko 500 tys. zł (wkład UE i budżetu państwa blisko 250 tys. zł, wkład DUW blisko 250 tys. zł)

Wykonanie projektu: III kwartał 2017 r.

Rozpoczęcie prac remontowych: IV kwartał 2017 r.

Zakończenie realizacji zadania: do końca I kwartału 2018 r.

Realizacja robót nie wpłynie na funkcjonowanie Delegatury w Legnicy (Delegatura będzie mogła normalnie przyjmować klientów).

 

3. Urząd przyjazny cudzoziemcom – wzrost poziomu świadczonych usług poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych:

 • nowoczesny internetowy system kolejkowy (specjalna strona internetowa będzie umożliwiać wybór kolejki czy wybór charakteru wizyty – złożenie wniosku, rozmowa z pracownikiem).

Harmonogram:

Ogłoszenie postępowania przetargowego: październik 2017 r.

Montaż we Wrocławiu: do końca grudnia 2017 r.

Montaż w delegaturach DUW: zakończenie do końca II kwartału 2018 r.

- utworzenie Portalu Informacyjno – Operacyjnego przeznaczonego dla cudzoziemców z pełną informacją o procedurze składania i rozpatrywania wniosków niezbędnych w dokumentach i wymaganiach formalnych, informacje zamieszczone w portalu będą dostępne w językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Harmonogram:

Wyłonienie wykonawców: październik 2017 r.

 Zakończenie realizacji zadania: do końca II kwartału 2018 r.

 • dodatkowe stanowiska komputerowe przeznaczone dla cudzoziemców, którzy nie posiadają komputera lub dostępu do internetu (DUW we Wrocławiu i Delegatura w Legnicy).

Wykonanie – 2018 r.

 • uruchomienie usługi z możliwością pobrania i wypełnienia wniosków online przez cudzoziemców

Wykonanie – 2018 r.

 • uruchomienie urzędomatów – złożenie dokumentów i uzyskania potwierdzenia przyjęcia przez cudzoziemców (hol główny DUW we Wrocławiu)

Harmonogram:

Wyłonienie wykonawcy i dostawa: I kwartał 2018 r.

 • uruchomienie usługi z możliwością „śledzenia” stanu kolejek w urzędzie za pomocą urządzeń mobilnych

Wykonanie – 2018 r.

 • uruchomienie możliwości uzyskania informacji o statusie sprawy poprzez infolinię lub internet

Wykonanie – 2018 r.

Wartość projektu blisko 800 tys. zł (wkład UE i budżetu państwa 700 tys. zł, wkład DUW ponad 76 tys. zł)

Zmiany w funkcjonowaniu Wydziału spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz w Delegaturach w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy wymusza zmieniająca się od co najmniej dwóch lat sytuacja międzynarodowa i zainteresowanie legalizacją pobytu i pracy przez obcokrajowców na Dolnym Śląsku. W 2014 r. do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło 4.819 wniosków o pobyt czasowy, w 2015 r. 9.889 wniosków, w 2016 r. 13.845 wniosków, a do lipca 2017 r. wpłynęło już 8.311 wniosków. Najwięcej cudzoziemców, którzy przyjeżdżają na Dolny Śląsk to obywatele Ukrainy – w 2014 roku liczba zezwoleń na pracę dla Ukraińców wyniosła 1.148, w 2015 r. 3.346, w 2016 r. 12.883, do czerwca 2017 r. liczba wydanych zezwoleń wynosi 9,500 tys.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Realizacja projektu nr 31/7-2017/OG-FAMI o nazwie: „Urząd przyjazny cudzoziemcom – wzrost poziomu świadczonych usług przez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych”, dofinansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 • Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji prasowej - Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji prasowej
  Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji prasowej
 • Konferencja prasowa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim - Konferencja prasowa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
  Konferencja prasowa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
 • Wewnętrzny dziedziniec Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym powstanie nowe centrum obsługi klientów paszportowych i cudzoziemców - Wewnętrzny dziedziniec Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym powstanie nowe centrum obsługi klientów paszportowych i cudzoziemców
  Wewnętrzny dziedziniec Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym powstanie nowe centrum obsługi klientów paszportowych i cudzoziemców
 • FAMI_logo BEZPIECZNA PRZYSTAŃ - FAMI_logo BEZPIECZNA PRZYSTAŃ
  FAMI_logo BEZPIECZNA PRZYSTAŃ