Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

08 sierpnia 2017

Krajowe eliminacje do konkursu "Europejskiej nagrody w dziedzinie zapobiegania przestępczości" na rok 2017

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje o organizowanym przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) konkursie na „Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Estonia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Tematem Konkursu ECPA jest „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto Regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości oraz Prezentowania Projektów przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUPCN w  Estonii. 

Zgodnie z założeniami każdy kraj może zgłosić jeden projekt do konkursu ECPA.

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany w drodze eliminacji krajowych przez komisję powołaną przez Departament Komunikacji Społecznej MSWiA.

Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym należy przesyłać do Departamentu Komunikacji Społecznej do dnia 8 września 2017 roku na adres: Wydział Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Departamentu Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Wszystkich zainteresowanych przedłożeniem projektu zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/europejska-siec-zapobie/aktualnosci/16383,Krajowe-eliminacje-do-konkursu-Europejskiej-Nagrody-w-dziedzinie-Zapobiegania-Pr.html?search=540529272

 

  • EUCPN - EUCPN
    EUCPN