Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

11 września 2017

Porozumienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podpisał w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie porozumienie w sprawie określenia zakresu i warunków realizacji zadań w zakresie desygnacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Do zadań Wojewody Dolnośląskiego będą należały m.in. kontrole planowe i doraźne w instytucjach zarządzających lub pośredniczących RPO w regionie. Ze strony Ministerstwa Rozwoju dokumenty podpisał Wiceminister Jerzy Kwieciński.

 • Uczestnicy spotkania - Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania
 • Wojewoda Paweł Hreniak podczas spotkania w Ministerstwie Rozwoju - Wojewoda Paweł Hreniak podczas spotkania w Ministerstwie Rozwoju
  Wojewoda Paweł Hreniak podczas spotkania w Ministerstwie Rozwoju
 • Wiceminister Jerzy Kwieciński oraz Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wiceminister Jerzy Kwieciński oraz Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
  Wiceminister Jerzy Kwieciński oraz Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
 • Wojewoda Dolnośląski podpisuje porozumienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego - Wojewoda Dolnośląski podpisuje porozumienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
  Wojewoda Dolnośląski podpisuje porozumienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
 • Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie - Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie
  Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie
 • Wojewoda Dolnośląski uczestniczy w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju - Wojewoda Dolnośląski uczestniczy w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju
  Wojewoda Dolnośląski uczestniczy w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju