Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12 września 2017

„Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi” - konferencja

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak otworzył konferencję pt. „Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas spotkania przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Straży Pożarnej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu omawiali m.in. zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi w kontekście zasad ogólnych prawa ochrony środowiska, a także rolę i zadania administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego.

Organizatorem wydarzenia był Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przy merytorycznym wsparciu dr Małgorzaty Hasiewicz, Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

 

 

  • Wojewoda Dolnośląski otwiera konferencję „Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi” - Wojewoda Dolnośląski otwiera konferencję „Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi”
    Wojewoda Dolnośląski otwiera konferencję „Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi”
  • Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego - Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego
    Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego
  • Wojewoda Paweł Hreniak podczas konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim - Wojewoda Paweł Hreniak podczas konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim
    Wojewoda Paweł Hreniak podczas konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim