Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Rusza Krajowy Zasób Nieruchomości

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: 11 września 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Utworzony zostanie Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczając je pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (jego wysokość będzie określana rozporządzeniem Rady Ministrów), w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności oraz realizował wiele innych zadań związanych z ochroną praw najemców.

Zadaniem KZN będzie nadzorowanie najmu, a w szczególności wysokości czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne, nakładane przez Prezesa KZN, w drodze decyzji, od której służy odwołanie do właściwego ministra. Wysokość kary będzie uzależniona od powierzchni, której dotyczy naruszenie oraz liczby dni trwania naruszenia.

KZN ma również dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania umów najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemców, katalog kryteriów naboru został wskazany w ustawie, spośród kryteriów określonych w tej puli KZN będzie, dla każdej inwestycji odrębnie, po zasięgnięciu opinii gminy, ustalał kryteria pierwszeństwa.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Więcej szczegółowych informacji na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z umieszczania tablicy Krajowego Zasobu Nieruchomości przed wejściem do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: https://www.youtube.com/watch?v=VeJgAT6mPLM

 

  • Umieszczenie tablicy Krajowego Zasobu Nieruchomości przed wejściem do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, fot. www.mib.gov.pl - Umieszczenie tablicy Krajowego Zasobu Nieruchomości przed wejściem do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, fot. www.mib.gov.pl
    Umieszczenie tablicy Krajowego Zasobu Nieruchomości przed wejściem do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, fot. www.mib.gov.pl
liczba wejść: 1104