Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13 września 2017

Wizyta przedstawicieli Służby Migracyjnej Ukrainy w DUW

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak gościł w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego delegację Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy oraz przedstawicieli Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej. Tematem spotkania była organizacja procesu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

Podczas wizyty w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele służb zapoznali się z danymi oraz praktycznymi aspektami legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP, które zaprezentowała Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

  • Wojewoda Dolnośląski wita delegację w DUW - Wojewoda Dolnośląski wita delegację w DUW
    Wojewoda Dolnośląski wita delegację w DUW
  • Wicedyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców prezentuje dane - Wicedyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców prezentuje dane
    Wicedyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców prezentuje dane
  • Delegacja Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy w DUW - Delegacja Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy w DUW
    Delegacja Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy w DUW