Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

26 września 2017

Konsultacje społeczne programu "Za życiem"

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak uczestniczył w konferencji regionalnej „Konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin ZA ŻYCIEM” we Wrocławiu. Gościem specjalnym spotkania był Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

Na konsultacje zostali zaproszeni samorządowcy oraz organizacje samorządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych. Dyskutowane były m.in. ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz tematy związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Konsultacje regionalne we Wrocławiu zostały zorganizowane przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska.

  • Konsultacje społeczne programu "Za życiem" - Konsultacje społeczne programu "Za życiem"
    Konsultacje społeczne programu "Za życiem"
  • Konferencja prasowa dot. programu "Za życiem" - Konferencja prasowa dot. programu "Za życiem"
    Konferencja prasowa dot. programu "Za życiem"
  • Uczestnicy konferencji regionalnej dotyczącej programu "Za życiem" - Uczestnicy konferencji regionalnej dotyczącej programu "Za życiem"
    Uczestnicy konferencji regionalnej dotyczącej programu "Za życiem"