Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

29 września 2017

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – zmiany od 1 października

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak uczestniczył w konferencji prasowej z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzejem Jacyną i dyrektorem oddziału NFZ we Wrocławiu Andrzejem Oćwieją. Spotkanie z dziennikarzami dotyczyło m.in. zmian w funkcjonowaniu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 października w całym kraju. Wojewoda przekazuje informację funduszu, że placówki medyczne, którym 30 września 2017 r. wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w dniu 1 października (niedziela). Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej na Dolnym Śląsku będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz. 8.00.

NFZ we Wrocławiu uruchomił od dziś całodobowy telefon dla Pacjentów:

801 081 010 – dla telefonów stacjonarnych

71 700 21 90 – dla telefonów komórkowych

Lista podmiotów medycznych na Dolnym Śląsku, które będą realizować nocną i świąteczną opiekę medyczną.

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
- warunkach ambulatoryjnych,
- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
- telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
- nagłego zachorowania;
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

  • Wojewoda Dolnośląski odpowiada na pytania dziennikarzy - Wojewoda Dolnośląski odpowiada na pytania dziennikarzy
    Wojewoda Dolnośląski odpowiada na pytania dziennikarzy
  • Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji z Prezesem NFZ - Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji z Prezesem NFZ
    Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji z Prezesem NFZ
  • Wojewoda Dolnośląski z siedzibie NFZ we Wrocławiu - Wojewoda Dolnośląski z siedzibie NFZ we Wrocławiu
    Wojewoda Dolnośląski z siedzibie NFZ we Wrocławiu