Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

07 lutego 2018

Komunikat w sprawie koordynacji systemu świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że tylko w styczniu br. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, do Oddziału Koordynacji Świadczeń wpłynęło ponad 2,3 tys. spraw dotyczących koordynacji systemów świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.

Wśród tych spraw znajduje się 1400 nowych wniosków o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji, a następnie ustalenie uprawnień  do świadczeń rodzinnych i/lub świadczenia wychowawczego.Nadal do załatwienia pozostaje ponad 15 tys. spraw zaległych, przekazanych Wojewodzie Dolnośląskiemu przez Marszałka Województwa. W  przypadku ok. 7 tys. spraw podjęto już czynności, jednak nie zakończono postępowania ze względu na niezależne od Urzędu przyczyny, w szczególności z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź z instytucji zagranicznej (w przypadku ok. 45% spraw) lub oczekiwanie na usunięcie braków formalnych przez stronę.

W 137 zaległych sprawach wydano już decyzje administracyjne, a w 31 zatwierdzono formularze, które przesłano do instytucji zagranicznych.

Ze względu na bardzo dużą liczbę prowadzonych spraw mogą wystąpić opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi czy ograniczenia w kontakcie z pracownikami Oddziału. Wojewoda zapewnia, że wszystkie sprawy są sukcesywnie rozpatrywane, przygotowywane i zatwierdzane do rozstrzygnięcia. Prowadzona jest korespondencja z organami właściwych gmin i instytucjami zagranicznymi oraz z wnioskodawcami – w przypadku konieczności uzupełnienia braków formalnych. Pracownicy Oddziału Koordynacji Świadczeń dokładają wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w możliwie jak najszybszym terminie. Jest to jednak duże wyzwanie i wymaga czasu.

W przypadku konieczności nawiązania kontaktu osobistego z pracownikami Oddziału prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgadnianie terminu spotkania, a zapytania w sprawach prowadzonych przez Oddział prosimy kierować wyłącznie poprzez specjalnie opracowany formularz zapytań, który zostanie niebawem uruchomiony.  Prosimy także pamiętać, że informacje o stanie sprawy mogą być udzielone tylko i wyłącznie stronie postępowania lub pełnomocnikowi strony.

Dane kontaktowe:

 

Kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału Koordynacji Świadczeń

 

w poniedziałki  i  piątki w godz. od 8.00 – 10.00

nr tel. 71 340 62 43

Dla osób których nazwiska zaczynają się na literę:

A,L,Ł, BOR-BŻ, O, Q, V, SA (ŚA) – SOK (ŚOK)   

nr tel. 71 340 64 52

Dla osób których nazwiska zaczynają się na literę:

WA – WÓ, MA-MIĆ, PA-POŃ  

nr tel. 71 340 64 73

Dla osób których nazwiska zaczynają się na literę:

D, FI – FŻ, I, N, SOL-STĘ, BA-BOP, E, GU-GŻ, J,WP-WŻ,H, KOL-KOW, U

nr tel. 71 340 68 10

Dla osób których nazwiska zaczynają się na literę:

GA- GT, R, TR –TŻ, STI (ŚTI) -SZ     

nr tel. 71 340 68 06

Dla osób których nazwiska zaczynają się na literę:

KA- KOK, TA-TP, Y, Z, Ż, Ź  

nr tel. 71 340 68 86

Dla osób których nazwiska zaczynają się na literę:

C, Ć, FA-FK,MID-MŻ, POP-PŻ, KOZ-KŻ  

nr tel. 71 340 66 40

Świadczenia nienależnie pobrane

nr tel. 71 340 68 63

Windykacja

nr tel. 71 340 64 13

Informacja ogólna

Uwaga! Podział na literę dotyczy nazwiska osoby zamieszkującej bądź aktywnej zawodowo

za granicą.

 

Obsługa bezpośrednia interesantów

III piętro, pokoje  3200 i 3201

we wtorki w godz. 8.30 – 14.30

  • Dziedziniec Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Dziedziniec Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
    Dziedziniec Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego