Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

05 marca 2018

"Senior+" 2018 - dodatkowy nabór ofert

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy nabór ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”.

Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Treść ogłoszenia o dodatkowym naborze ofert w ramach programu Senior+  dostępna jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

  • Senior+_grafika - Senior+_grafika
    Senior+_grafika