Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

28 marca 2018

Regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca projektu Polityki Surowcowej Państwa

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w regionalnej konferencji konsultacyjnej dotyczącej projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), która odbyła na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytetu Wrocławskiego. Pomysłodawcą konferencji był Mariusz Orion Jędrysek Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa.

Była to piąta konferencja, po Warszawie, Krakowie, Katowicach i Toruniu, w ramach trwających od listopada 2017 r. szerokich konsultacji projektu PSP. Spotkanie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zaprezentowano i omówiono zagadnienia związane z pozyskiwaniem surowców z opadów oraz rekultywacją i remediacją, tj. Filaru 3 PSP.W panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele rządu i parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu.

  • Regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca projektu Polityki Surowcowej Państwa - Regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca projektu Polityki Surowcowej Państwa
    Regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca projektu Polityki Surowcowej Państwa
  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas konferencji - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas konferencji
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas konferencji
  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas udzielania wywiadu - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas udzielania wywiadu
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas udzielania wywiadu