Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

09 kwietnia 2018

Ponad 271 mln zł dofinansowania na inwestycje transportowe w województwie dolnośląskim

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w uroczystości podpisania umów na dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dwóch projektów z Dolnego Śląska. 11 nowych jednostek taboru kolejowego do obsługi pasażerów Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, dzięki unijnemu wsparciu, kupią Koleje Dolnośląskie. Unia dofinansuje też budowę obwodnicy Kłodzka. Gościem specjalnym wydarzenia był Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Witold Słowik.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (jednostka, która w imieniu rządu przyznała dofinansowanie) podpisało dwie umowy na dofinansowanie projektów transportowych, realizowanych przez Koleje Dolnośląskie S.A. oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ich łączna wartość wynosi blisko 454 mln złotych, z czego ponad 271 mln złotych, w ramach dofinansowania Unii Europejskiej, pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

„Rozwój pasażerskiego transportu kolejowego to sprawa kluczowa dla Dolnego Śląska. Chcąc równomiernie rozwijać region, musimy pamiętać o tych mieszkańcach, dla których nadal barierą jest dojazd np. do miejsca pracy. Inwestowanie w coraz lepszy tabor kolejowy i ciągły rozwój dostępnych połączeń kolejowych to najlepszy kierunek. Podobnie jest z obwodnicami miast – wyprowadzamy ciężkie samochody z miejscowości i zwiększamy tym samym bezpieczeństwo mieszkańców, w tym wypadku Kłodzka i całego regionu” – podkreślił w trakcie uroczystości Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Projekt: Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu DK 33 i 46

beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

wartość całkowita projektu: 244 358 404 zł

dofinansowanie z UE: 186 512 977 zł

termin realizacji inwestycji: maj 2018 r.

Inwestycja prowadzona jest na terenie miasta i gminy Kłodzko w województwie dolnośląskim. Projekt obejmuje budowę obwodnicy Kłodzka w ciągu DK 33 wraz z budową łącznika w ciągu DK 46. Łączna długość nowego odcinka to 9,19 km. Uzupełnieniem inwestycji jest remont odcinka DK 33 (ok. 2,39 km). Nowa droga ma przekrój jednojezdniowy dwupasowy. Zaprojektowany w ramach przedsięwzięcia węzeł drogowy oraz skrzyżowania umożliwiają bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po pozostałej sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu poprzez sieć dróg dojazdowych. Budowa obwodnicy Kłodzka odciąży miasto od nadmiernego ruchu drogowego i tym samym poprawi warunki życia mieszkańców. Usprawni funkcjonowanie transportu w ciągu DK 33 i 46 oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa użytkowników powstałej infrastruktury transportowej.

 

Projekt: Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym

beneficjent: Koleje Dolnośląskie S.A

wartość całkowita projektu: 209 346 000 zł

dofinansowanie z UE: 85 100 000 zł

termin realizacji inwestycji: do 2021 r.

Koleje Dolnośląskie S.A. kupią 5 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 6 trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych do przewozów aglomeracyjnych w rejonie oddziaływania Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wszystkie pociągi będą mogły przewieźć jednorazowo nawet 4170 osób. Tabor elektryczny ma obsługiwać trasę: Jelcz – Laskowice – Wrocław Główny – Jelcz – Laskowice, a spalinowy: Trzebnica – Wrocław Główny – Kobierzyce – Sobótka Zachodnia. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort podróży pociągiem. Obniży natomiast poziom awaryjności taboru Kolei Dolnośląskich. Dla wielu pasażerów szczególne znaczenie może mieć to, że uruchomiony zostanie transport kolejowy na niefunkcjonującym dziś odcinku Wrocław Główny – Kobierzyce – Sobótka Zachodnia.

 

  • Uroczyste podpisanie umów dofinansowania na inwestycje transportowe w województwie dolnośląskim - Uroczyste podpisanie umów dofinansowania na inwestycje transportowe w województwie dolnośląskim
    Uroczyste podpisanie umów dofinansowania na inwestycje transportowe w województwie dolnośląskim
  • Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego - Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego
    Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego
  • Wystąpienie Ministra Witolda Słowika podczas konferencji prasowej - Wystąpienie Ministra Witolda Słowika podczas konferencji prasowej
    Wystąpienie Ministra Witolda Słowika podczas konferencji prasowej
  • Przemówienie Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych - Przemówienie Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych
    Przemówienie Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych
  • Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy obwodnicy Kłodzka - Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy obwodnicy Kłodzka
    Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy obwodnicy Kłodzka
  • Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym - Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym
    Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym