Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

09 maja 2018

Projekty Wojewody Dolnośląskiego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie projektów wojewodów w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Dwa projekty Wojewody Dolnośląskiego: „Biało-czerwona Niepodległa” oraz „Lwowskie Orlęta Dolny Śląsk Pamięta! – Mosty Pamięci cz. 2” otrzymały rządowe wsparcie.

Projekt „Biało-czerwona Niepodległa”

Całoroczny projekt edukacyjny związany z promocją historycznego dziedzictwa polskiej barwy i  broni, którego szczególnym celem jest upowszechnienie na terenie Dolnego Śląska zwyczaju wieszania flagi narodowej w święta państwowe. Projekt zainaugurował wielki piknik historyczno-militarny w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja. Dolnoślązacy mieli okazję zobaczyć m.in. współczesny sprzęt wojskowy czy obejrzeć spektakl teatralny "Utkani z bieli i czerwieni" będący historyczną podróżą od czasów pierwszego króla Bolesława Chrobrego aż po współczesność, ukazującą ewolucję polskich symboli narodowych. Piknik poprzedziła parada historyczna ulicami Wrocławia.

Oprócz pikniku inauguracyjnego projekt zakłada przeprowadzenie we Wrocławiu w okresie wrzesień-grudzień cyklu 10 spotkań tematycznych, których gośćmi będą przedstawiciele dolnośląskich środowisk kombatanckich zrzeszonych m.in. grupie kombatantów 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej wraz z weteranami współczesnych polskich misji wojskowych.

Zwieńczeniem projektu będzie, realizowane wspólnie z radiem Wrocław, wydarzenie „Zaśpiewajmy dla Niepodległej” . W przeddzień setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 10 listopada 2018 r., w samo południe wielkie zgromadzenie dolnośląskich chórów, zespołów i wszystkich kochających śpiew wykona razem jedną pieśń legionową podejmując tym samym próbę ustanowienia rekordu świata w liczbie śpiewających jeden utwór. Będzie to kulminacyjny moment wielkiego spotkania pokoleń i artystów zorganizowanego dla upamiętnienia  tej wyjątkowej rocznicy.

„Orlęta – Dolny Śląsk Pamięta!” – Mosty Pamięci cz. 2

Projekt jest kontynuacją realizowanego w 2017 roku w ramach PW „Niepodległa” projektu „Urodziny Marszałka Piłsudskiego. Mosty pamięci cz.1”. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy historycznej na temat walki obrońców Lwowa w 1918 roku oraz dziedzictwa Kresów Południowo-Wschodnich na terenie Dolnego Śląska. W ramach przewidywanych działań zakłada się przygotowanie przy współpracy z historykami Instytutu Pamięci Narodowej oraz harcerzami scenariusza uniwersalnej gry miejskiej opartej tematycznie na walkach o Lwów w 1918 roku. Finał gry miejskiej na wrocławskim rynku przyjmie formę pikniku historyczno-edukacyjnego z udziałem rekonstruktorów, podczas którego grupa profesjonalnych aktorów wraz z rekonstruktorami historycznymi zainscenizuje kilka najważniejszych epizodów walk o miasto w 1918 roku. Gra miejska będzie powtórzona w dwóch wybranych miastach na Dolnym Śląsku.

Wśród istotnych części projektu znajduje się również wysłanie delegacji obejmującej uczniów dolnośląskich szkół, społeczników oraz członków rodzin kresowych w ramach wyjazdu edukacyjnego na lwowskie uroczystości rozpoczęcia walk o Lwów 1 listopada 2018 roku, szlakiem walk i cmentarzy kresowych z lat tworzenia się na tamtych terenach państwa polskiego po I wojnie światowej. Wyjazd do Lwowa poprzedzi wrześniowa wizyta studyjna młodych przedstawicieli polskich organizacji ze Lwowa.

Szczegóły konkursu oraz tabelę prezentującą pełną punktację wraz z listą wniosków zaopiniowanych pozytywnie można znaleźć tutaj.

  • Flaga Polski - Flaga Polski
    Flaga Polski