Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14 maja 2018

Uzupełniający nabór w programie „Senior+”

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że w dniu 11 maja 2018 r. został ogłoszony uzupełniający nabór ofert w programie „Senior+” edycja 2018.

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

 

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej DUW

Arleta Nabielska

a.nabielska@duw.pl

tel. 71 340 67 99

 

Katarzyna Bieńko

k.bienko@duw.pl

tel. 71 340 61 85

  • Logo "Senior+" - Logo "Senior+"
    Logo "Senior+"