Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

29 maja 2018

Nowy nabór w ramach programu Interreg Polska - Saksonia otwarty!

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w uroczystym otwarciu konkursu na projekty z zakresu współpracy partnerskiej i potencjału instytucjonalnego w ramach programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, dr Roger Mackeldey z Saksońskiego Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa oraz Kierownik Wspólnego Sekretariatu Paweł Kurant.

Podczas uroczystości podpisano z beneficjentami umowy o dofinansowanie wybranych projektów w ramach programu współpracy INTERREG Polska–Saksonia 2014-2020. Za przeprowadzenie naboru wniosków odpowiedzialny jest Wspólny Sekretariat we Wrocławiu.

Do dyspozycji potencjalnych wnioskodawców przeznaczonych zostało 4,2 mln EUR (ponad 18 mln zł) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i tym samym zostaną wyczerpane wszystkie dostępne środki w osi priorytetowej IV. Jest to więc ostatnia szansa na pozyskanie dofinansowania na współpracę instytucji i obywateli.

Kto może złożyć wniosek?

O środki mogą starać się organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia, organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego, jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej oraz instytucje im podległe, pomioty realizujące zadania pożytku publicznego, a także  małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie www.plsn.eu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać przede wszystkim projekty dot. współpracy w dziedzinie administracji oraz współpracy obywateli (w szczególności nawiązywanie i ułatwianie współpracy między instytucjami i obywatelami), a także współpracy w dziedzinie ekologii.

Projekty składane w ramach programu muszą być realizowane wspólnie przez partnerów z Polski i Saksonii. Nadsyłane projekty powinny być gotowe do realizacji oraz przynosić korzyści po obu stronach granicy.

Do kiedy złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać do 29 czerwca 2018 roku.

Wysokość dofinansowania

Minimalna wartość  dofinansowania projektu to 50 tys. EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków unijnych to 85% kosztów kwalifikowalnych.

Celem programu współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim. Środkami programu można dofinansować działania z zakresu turystyki, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, transportu, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy instytucji i mieszkańców obszaru wsparcia. Budżet programu wynosi 70 mln EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program realizowany jest po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu żarskiego w województwie lubuskim, a po stronie niemieckiej – na terenie dwóch powiatów Wolnego Kraju Związkowego Saksonia – Görlitz i Bautzen. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pełniące rolę instytucji zarządzającej podpisało dotąd 30 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 44 mln EUR EFRR. Kolejne pięć projektów oczekuje na podpisanie umowy, które jest spodziewane w maju i czerwcu br. Pierwsze projekty zostaną zakończone w tym roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursów i programu są dostępne na stronie www.plsn.eu

 

 • Uroczystość otwarcia naboru w ramach Interreg Polska-Saksonia - Uroczystość otwarcia naboru w ramach Interreg Polska-Saksonia
  Uroczystość otwarcia naboru w ramach Interreg Polska-Saksonia
 • Uroczystość otwarcia naboru w ramach Interreg Polska-Saksonia - Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego
  Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego
 • Wojewoda Paweł Hreniak, Miister Adam Hamryszczak, Minister Roger Mackeldey oraz Kierownik Wspólnego Sekretariatu Paweł Kurant - Wojewoda Paweł Hreniak, Miister Adam Hamryszczak, Minister Roger Mackeldey oraz Kierownik Wspólnego Sekretariatu Paweł Kurant
  Wojewoda Paweł Hreniak, Miister Adam Hamryszczak, Minister Roger Mackeldey oraz Kierownik Wspólnego Sekretariatu Paweł Kurant
 • Uroczystość otwarcia nowego naboru w ramach programu Interreg - Uroczystość otwarcia nowego naboru w ramach programu Interreg
  Uroczystość otwarcia nowego naboru w ramach programu Interreg
 • Podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami - Podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami
  Podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami
 • Podpisywanie umów z beneficjentami programu - Podpisywanie umów z beneficjentami programu
  Podpisywanie umów z beneficjentami programu