Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

04 czerwca 2018

Uruchomienie procesu śluzowania na stopniu wodnym Malczyce

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak uczestniczył w uroczystości otwarcia procesu śluzowania na stopniu wodnym Malczyce. Tym samym zakończony został kluczowy etap tej ważnej inwestycji na Odrze. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski oraz Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Stopień wodny Malczyce, składa się z następujących elementów:

-trzyprzęsłowego jazu klapowego o świetle 75 m (3x25m). Zaplanowany spad jazu wynosi od 4,0 do 5,9m, w zależności od stanu wody, średnio 4,7 m.

-Jazu stałego (256m), będącego kaszycą ze ścianek stalowych, wzmocnionych oczepem żelbetowym,

-Jednokomorowej śluzy spełniającej parametry klasy Vb (o wymiarach 190m długości i 12 m szerokości, 3,5 m głębokości na progu i 12 m wysokości ścian komory). Wysokość wrót dolnych wynosi 10,7 m, a górnych 5,8 m; Wymiana wody następuje przez kanały obiegowe zamykane hydraulicznie. Śluza obecnie (do czasu wybudowania stopnia wodnego Lubiąż ma IV klasę żeglowności, głębokość górnego awanportu, stała, wynosi 3,5 m, a dolnego 2,5 m przy niskiej wodzie żeglownej.

-przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych oraz innych obiektów umożliwiających migrację fauny wodnej i wodnolądowej,

- elektrowni wodnej, wyposażonej w trzy turbiny Kaplana, o średnicy wirnika 3,4 m. Prognozowana produkcja energii wynosi 50 000 MWh rocznie.

 

Podstawowe zadania stopnia wodnego Malczyce:

- poprawa warunków żeglugowych rzeki Odry na odcinku o długości 17,5 km, tj. od stopnia Brzeg Dolny (km 281+473) do stopnia Malczyce (km 300+00) – poprzez zwiększenie głębokości tranzytowych oraz wydłużenie okresu żeglugowego na tym odcinku,

- sterowanie przepływem wód rzeki Odry celem ochrony przed powodzią przyległych terenów,

-zwiększenie retencji wodnej w powstałej cofce w celach zasilenia rzeki Odry w okresach suszy i niskich przepływów,

-przywrócenie poziomów wód gruntowych i zapobieganie dalszemu przesuszaniu gruntów na terenach położonych poniżej Brzegu Dolnego (ochrona przed suszą, retencja  wodna),

-powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki Odry,

-produkcja energii elektrycznej.

 

            Najważniejszym aspektem przedsięwzięcia poza poprawą warunków żeglugowych na ponad 17 kilometrowym odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej jest zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy poprzez zwiększenie przepustowości koryta rzeki w obszarze wybudowanego obiektu, możliwość sterowania przepływem wód w tym wód powodziowych, retencjonowanie wód w powstałej cofce stopnia, podniesienie poziomu wód gruntowych powyżej stopnia, przywrócenie wód gruntowych obniżonych na skutek naturalnej erozji dennej, zabezpieczenie stopnia wodnego w Brzegu Dolnym przed podmywaniem i utratą stateczności. Cel ten wpisuję się w ochronę podstawowych wartości życia obywateli (zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska naturalnego), ich majątku prywatnego oraz majątku publicznego i infrastruktury technicznej (w tym zapewnienie ciągłości sieci transportowej). Bezpośrednia ochrona przeciwpowodziowa po prawej stronie Odry dotyczy części obszarów miejscowości: Brzeg Dolny, Pysząca oraz Grodzanowa (ok. 1,5 tys. mieszkańców bezpośrednio zabezpieczonych). Natomiast po lewej stronie chronione będą miejscowości Zakrzós, Słup, Kobylniki, Lubiatów, Głoska (blisko 1,1 tys. mieszkańców bezpośrednio zabezpieczonych przed powodzią). Pośrednio ochrona może sięgać mieszkańców miasta i gminy Środa Śląska a także miasta Lubiąż, Rogów, Legnicki, Prochowice, Lisowice.

Ciekawostki:

-przemieszczanie i wbudowanie mas ziemnych ponad 6 mln m3,

-beton około 120tys. m3,

-ubezpieczenia kamienne ponad 100 tys. m3,

-stal około 20 tys. ton.

 • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wita gości - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wita gości
  Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wita gości
 • Uczestnicy uroczystości podczas rejsu w Malczycach - Uczestnicy uroczystości podczas rejsu w Malczycach
  Uczestnicy uroczystości podczas rejsu w Malczycach
 • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas rejsu w Malczycach - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas rejsu w Malczycach
  Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas rejsu w Malczycach
 • Stopień wodny Malczyce - Stopień wodny Malczyce
  Stopień wodny Malczyce
 • Stopień wodny Malczyce - Stopień wodny Malczyce
  Stopień wodny Malczyce
 • Uczestnicy rejsu w Malczycach - Uczestnicy rejsu w Malczycach
  Uczestnicy rejsu w Malczycach
 • Flaga Polski na tle stopnia wodnego Malczyce - Flaga Polski na tle stopnia wodnego Malczyce
  Flaga Polski na tle stopnia wodnego Malczyce
 • Jednostki pływające Policji - Jednostki pływające Policji
  Jednostki pływające Policji
 • Uczestnicy uroczystości podczas śluzowania na stopniu wodnym Malczyce - Uczestnicy uroczystości podczas śluzowania na stopniu wodnym Malczyce
  Uczestnicy uroczystości podczas śluzowania na stopniu wodnym Malczyce
 • Uczestnicy uroczystości podczas śluzowania na stopniu wodnym Malczyce - Uczestnicy uroczystości podczas śluzowania na stopniu wodnym Malczyce
  Uczestnicy uroczystości podczas śluzowania na stopniu wodnym Malczyce
 • Śluzowanie jednostki pływającej - Śluzowanie jednostki pływającej
  Śluzowanie jednostki pływającej
 • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas konferencji prasowej w Malczycach - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas konferencji prasowej w Malczycach
  Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas konferencji prasowej w Malczycach
 • Uczestnicy konferencji prasowej w Malczycach - Uczestnicy konferencji prasowej w Malczycach
  Uczestnicy konferencji prasowej w Malczycach
 • Stopień wodny Malczyce - Stopień wodny Malczyce
  Stopień wodny Malczyce
 • Śluzowanie jednostki pływającej - Śluzowanie jednostki pływającej
  Śluzowanie jednostki pływającej
 • Stopień wodny Malczyce - Stopień wodny Malczyce
  Stopień wodny Malczyce