Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

05 czerwca 2018

Wdzięczni Bohaterom - nowy program MON

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację o otwartym konkursie ogłoszonym przez Mariusza Błaszczaka ministra obrony narodowej na realizację programu pod hasłem Wdzięczni Bohaterom. Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczy na jego realizację łącznie 3 mln zł.

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Celem konkursu jest upamiętnienie bohaterskich walk żołnierzy Armii Krajowej oraz pomoc żołnierzom II wojny światowej, żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego, w szczególności Powstańcom Warszawskim. Chodzi o zapewnienie transportu na uroczystości, na groby współtowarzyszy broni, a także wsparcie w życiu codziennym np. przejazdy do przychodni, sklepów itp., przekazywanie paczek z artykułami pierwszej potrzeby,  pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej potrzeby, pomoc w załatwianiu spraw związanych z naprawą wyposażenia domowego oraz w domowych pracach gospodarczych.

Program Wdzięczni Bohaterom ma również angażować młodzież, wolontariuszy, harcerzy i uczniów klas mundurowych. Ma zachęcać do budowania więzi między pokoleniami, do pielęgnowania tradycji oręża polskiego i do poznawania osobistych relacji bohaterów. Program ma zapewnić otaczanie opieką miejsc pamięci Powstania Warszawskiego i grobów Powstańców Warszawskich, także ich „zapomnianych mogił”.

Termin zgłaszania ofert mija 26 czerwca 2018. Zadania będą realizowane od 16 lipca do 28 grudnia 2018. Regulamin konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej i na www.mon.gov.pl

 

  • Grafika Wdzięczni Bohaterom - nowy program MON - Grafika Wdzięczni Bohaterom - nowy program MON
    Grafika Wdzięczni Bohaterom - nowy program MON