Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

28 czerwca 2018

Dolnośląska S5 z tytułem Budowy Roku 2017!

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S5, inwestycja realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i prowadzona przez Oddział we Wrocławiu, otrzymał główną nagrodę w 28. edycji Konkursu Budowa Roku. Odcinkowi S5 od Korzeńska do węzła Wrocław Północ przyznano także tytuł Budowy Roku 2017 w kategorii Inżynieria drogowa. Nagrody wręczono w Warszawie podczas Gali Finałowej.

Wojewoda gratuluje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a przede wszystkim Oddziałowi we Wrocławiu za sprawną realizację zamierzonych celów i efektywność w działaniu oraz życzy dalszych sukcesów w pracy na rzecz nie tylko poprawy międzynarodowego transportu drogowego, ale przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Cała trasa S5 będzie miała ponad 360 km długości i połączy Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Grudziądz.
W ramach budowy S5 powstało siedem węzłów drogowych: Żmigródek, Żmigród, Krościna, Prusice, Trzebnica, Kryniczno i Wrocław Północ, które umożliwiają bezkolizyjne włączenie się do ruchu. Wybudowano 46 obiektów mostowych, w tym dwa charakterystyczne, zrealizowane metodą nasuwania podłużnego: 
• most MS 6 o długości 750 m, przechodzący ponad dwoma rzekami Baryczą i Młynówką oraz nad torami stacji kolejowej Żmigród w ciągu linii kolejowej Wrocław – Poznań
• most MS 41 o długości 749 m, przechodzący nad terenami zalewowymi, przez rzekę Widawę oraz kanał Sołtysowicki.
Dodatkowo wybudowano 85 przepustów, w tym 29 przepustów ekologicznych. Powstały cztery Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Morzęcino Wschód i Morzęcino Zachód oraz Wisznia Mała Wschód i Wisznia Mała Zachód. Przy węźle Krościna powstał Obwód Utrzymania Drogi (OUD) Krościna, którego zadaniem będzie bieżące utrzymanie trasy.
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ponad 1,8 mld zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 900 mln zł.

Konkurs Budowa Roku, organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Drogownictwa, prowadzony jest od1989 roku.

  • Gala Finałowa Konkursu Budowa Roku 2017; fot. GDDKiA - Gala Finałowa Konkursu Budowa Roku 2017; fot. GDDKiA
    Gala Finałowa Konkursu Budowa Roku 2017; fot. GDDKiA
  • Dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S5; fot. GDDKiA - Dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S5; fot. GDDKiA
    Dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S5; fot. GDDKiA
  • Dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S5; fot. GDDKiA - Dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S5; fot. GDDKiA
    Dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S5; fot. GDDKiA