Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06 lipca 2018

Konkurs – profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informuję Ministerstwa Zdrowia o konkursie - profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca, finansowanym z Funduszy Europejskich. Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych posiadających umowę z NFZ na udzielanie świadczeń na leczenie szpitalne i ambulatoryjne z zakresu kardiologii.

Najważniejsze założenia konkursu to:

  • aktywna profilaktyka - porady specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  • identyfikacja pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego,
  • przeprowadzenie badania genetycznego  u pacjentów kwalifikujących się do badań,
  • edukacja prozdrowotna grupy docelowej pacjentów w kierunku podniesienia świadomości, wczesnego rozpoznawania i ograniczania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych,
  • edukacja kadry medycznej i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej i wczesnego wykrywani chorób układu sercowo – naczyniowego,
  • akcja informacyjna zachęcająca do włączenia się do programu, skierowana do pacjentów, lekarzy i pielęgniarek POZ, medycyny pracy i organizacji pozarządowych.

Grupą docelową działań profilaktycznych (oprócz personelu medycznego) są osoby aktywne zawodowo, które w ostatnich 5 latach nie leczyły się na choroby układu sercowo-naczyniowego i nie korzystały z Programu Chorób Układu Krążenia..

Szczegółowe informacje o konkursie  

  • Logo Ministerstwa Zdrowia - Logo Ministerstwa Zdrowia
    Logo Ministerstwa Zdrowia