Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12 lipca 2018

STEP by STEP - Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że został uruchomiony program Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł”. STEP to inicjatywa skierowana przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe, inwestować w innowacje, a mają niewielkie lub nie mają wcale doświadczenia w pozyskiwaniu Funduszy Europejskich oraz w przygotowywaniu takich projektów. Aby skorzystać z instrumentu STEP, wystarczy sam pomysł oraz wstępna informacja o planowanych działaniach i kosztach.

STEP składa się z dwóch ścieżek:

Ścieżka I – Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt

Przeznaczona jest dla pomysłodawców, którzy mają już wstępną koncepcję projektu, ale chcieliby poddać pomysł weryfikacji i uzyskać informację o jego mocnych i słabych stronach w kontekście kryteriów dla działania POIR (uruchomiena11 lipca br.).

Ścieżka II - Usługa Innovation Coach

Przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani podjęciem działalności B+R+I, ale potrzebują wsparcia w zakresie oceny potencjału ich przedsiębiorstwa do prowadzenia takich prac (planowane uruchomienie - druga połowa 2018 r.).

Instrument ma charakter otwarty, jest bezpłatny.

Formularz oraz dokumentacja instrumentu dostępne są na stronie poir.gov.pl/step.

  • Logo STEP MIiR - Logo STEP MIiR
    Logo STEP MIiR