Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

19 lipca 2018

STEŚ Obwodnicy Głogowa - wybór najkorzystniejszej oferty

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty dla opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania pod nazwą „Budowa Obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”.

Celem STEŚ Obwodnicy Głogowa jest opracowanie projektowe, które ma wstępnie określić zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia, ustalić jego efektywność i uściślić przebieg tras poszczególnych wariantów, a także ostatecznie ustalić typy i parametry techniczne obiektów budowlanych. Ma także umożliwić uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nowo wybudowana obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie miasta Głogowa, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta.

Planowane parametry techniczne Obwodnicy Głogowa
Przewidywane parametry techniczne odcinka: 

  • długość odcinka około 20 km 
  • klasa techniczna drogi GP 
  • przekrój 2+1 
  • prędkość projektowa 80 km 
  • szerokość pasa ruchu 3,5 m 
  • szerokość pasa poboczy 1,5 m
  • obciążenie nawierzchni 115 kN/oś 


Wartość inwestycji szacuje się na ok. 750 mln. złotych. Zadanie ma być realizowane w systemie „projektuj i buduj”. Prace budowlane planowane są w latach 2022-2025. Zadanie umieszczone w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 - 2023.

Szczegóowe informacje na temat wyboru oferty na stronie GDDKiA.

  • Obwodnica Głogowa_mapka - Obwodnica Głogowa_mapka
    Obwodnica Głogowa_mapka