Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

27 lipca 2018

Rządowe programy Rodzina 500 plus i Dobry start - podsumowanie

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że od 1 sierpnia wnioski w ramach programów: Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy oraz „Dobry Start” będzie można składać w urzędach gminnych i powiatowych drogą tradycyjną, papierową. Od tej daty rodzice mogą także wysyłać wypełnione wnioski pocztą. Jednocześnie Wojewoda przypomina, że od początku lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wniosek o świadczenia na nowy okres świadczeniowy online.

Do tej pory na Dolnym Śląsku złożono drogą elektroniczną 65690 wniosków o świadczenie „Dobry Start” oraz 20130 wniosków w ramach Programu „Rodzina 500 plus”.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to – właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie – urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie (np. centrum świadczeń).

Dobry Start:

Na Dolnym Śląsku rządowym programem „Dobry Start” objętych może zostać ponad 300 tys. uczniów. Wsparcie może wynieść ponad 100 mln zł.

 • w lipcu wnioski można składać tylko online przez portal Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną.
 • wniosek o świadczenia drogą tradycyjną będzie można złożyć od 1 sierpnia. Od tej daty rodzice mogą także wysyłać wypełnione wnioski pocztą.
 • im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej trafi do niej świadczenie dobry start. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli złożymy wniosek później wówczas samorząd ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku.
 • wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. W przeciwnym razie prawo do świadczenia dobry start przepadnie

Rodzina 500 plus:

 • wzór wniosku: od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze nie są już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Obowiązujące od 1 sierpnia 2017 r. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466), określa sposób i tryb postępowania oraz – co jest nowym rozwiązaniem - podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz załączników.

Uaktualniony wzór wniosku znajduje się na stronie MRPiPS

 • wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” na nowy okres świadczeniowy powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”, jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego wsparcia (w obu przypadkach należy pamiętać, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres świadczeniowy, obejmujący pełny rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku),
 • złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku,
 • jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

 

Informacja dotycząca przyznanych i wypłaconych świadczeń wychowawczych  w okresie

od 1.04.2016 r. do 30.06.2018 r. w woj. dolnośląskim

świadczenie wychowawcze 500+  

2016 rok                         

2017 rok                        30.06.2018 rok          
  kwota dotacji(zł) 1 064 649 132,00 1 447 910180,92 681 078 182
  liczba świadczeń 2 145 505 2 904 068 1 364 587
  liczba dzieci (średnia) 238 389 242 006 227 431
 • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas konferencji prasowej - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas konferencji prasowej
  Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas konferencji prasowej
 • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas omawiania programów rządowych Rodzina 500 plus i Dobry Start - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas omawiania programów rządowych Rodzina 500 plus i Dobry Start
  Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas omawiania programów rządowych Rodzina 500 plus i Dobry Start
 • Wojewoda udziela wywiadu - Wojewoda udziela wywiadu
  Wojewoda udziela wywiadu