Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

03 stycznia 2019

DK8 - umowa na dokumentację odc. Szczytna - Kłodzko podpisana

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, że została podpisana umowa na rozpoczęcie prac projektowych dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku od Kłodzka do Szczytnej o długości ok.13 km. To jeden z dwóch odcinków DK8, które zostały przewidziane do rozbudowy.

Umowę na wykonanie prac projektowych dla rozbudowy odcinka DK8 Kłodzko-Szczytna podpisano z wykonawcą Sweco Engineering Sp. z o.o. z Krakowa. Wartość umowy to ok. 2,3 mln zł. Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska decyzję środowiskową, wykona projekt budowlany, uzyska decyzję ZRID, wykona projekt wykonawczy i materiały przetargowe.

Umowa na prace projektowe dla rozbudowy drugiego odcinka DK8 tj. odcinka od Dusznik Zdroju do Kudowy Zdroju, o długości ponad 16 km, zostanie podpisana w najbliższych dniach.

Celem inwestycji jest rozbudowa DK8 na odcinkach od Kłodzka do Szczytnej i od Dusznik Zdroju do Kudowy Zdroju o łącznej długości ok. 30 km.

Inwestycja będzie obejmować:

- rozbudowę drogi wraz z korektą łuków, dobudowę pasów ruchu powolnego oraz podniesienie nośności konstrukcji jezdni do 11,5 tony,

- przebudowę i rozbudowę skrzyżowań,

- budowę/przebudowę ciągów pieszych lub/i rowerowych, zatok autobusowych wraz z peronami dla pieszych i zjazdów wynikających z zapotrzebowania w terenie,

- przebudowę obiektów inżynierskich,

- budowę kanałów technologicznych.

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko-Szczytna i Duszniki Zdrój-Kudowa Zdrój przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez likwidację zagrożeń bezpieczeństwa ruchu wynikających z uszkodzeń nawierzchni oraz do usprawnienia i uporządkowania ruchu pieszego. Rozbudowa wpłynie również na poprawę płynności ruchu samochodowego oraz pozwoli na przeniesienie szybko rosnącego natężenia ruchu.

Planowany termin zakończenia dokumentacji projektowej dla rozbudowy DK8 na odcinku Kłodzko-Szczytna to wrzesień 2021 roku.

Wojewoda przypomina, że obecnie trwa opracowywanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla rozbudowy DK8 do parametrów drogi klasy S na odcinku od Wrocławia do Kłodzka.

  • Droga krajowa nr 8 - Droga krajowa nr 8
    Droga krajowa nr 8