Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

04 stycznia 2019

Spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczącą spotkania konsultacyjnego projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 roku. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (sala nr 1222), w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy Pl. Powstańców Warszawy 1.

Podczas spotkania będzie możliwość zapoznania się z projektem dokumentu, zgłaszania uwag i opinii oraz wzięcia udziału w dyskusji.

Zachęcamy do aktywnego udziału w  dyskusji na temat celów, kierunków działań oraz mechanizmów prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz ukierunkowania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach.

Spotkanie organizowane jest we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Informacje na temat dokumentu, spotkań konsultacyjnych oraz formularze do zgłaszania swojego uczestnictwa dostępne są pod adresem www.miir.gov.pl/ksrr

  • KSRR logo - KSRR logo
    KSRR logo

Pliki do pobrania