Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

07 stycznia 2019

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o planowanym w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku przeprowadzeniu ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. W celu sprawnego przeprowadzenia badania niezbędna będzie ścisła współpraca, wymiana informacji oraz zaangażowanie wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy oraz osób „dobrej woli” - chętnych do współpracy.

Realizacja badania, oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać również dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych. Dane te mogą być pomocne do kreowania lokalnej polityki społecznej w zakresie problematyki bezdomności. Badanie przeprowadzane jest co dwa lata.

Informacje dotyczące organizacji badania i związane z nim dokumenty do pobrania znajdują się  na stronie  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  oraz na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Dolnośląski Urząd Wojewódzki
    Dolnośląski Urząd Wojewódzki