Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

07 maja 2005

60. rocznica zakończenia II wojny światowej

Wojewoda dolnośląski Stanisław Łopatowski uczestniczył w centralnych obchodach zakończenia II wojny światowej z udziałem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, polskich kombatantów oraz licznie przybyłych do Wrocławia gości. Główne uroczystości odbyły się na wrocławskim Rynku, gdzie obecni obejrzeli widowisko pt. "Misterium Iniquitatis" na motywach myśli Jana Pawła II z książki "Pamięć i Tożsamość". W swoim wystąpieniu prezydent podkreślił, że Polacy być może najpełniej doświadczyli okrucieństwa obu wielkich totalitaryzmów XX w., zaś koniec wojny nie oznaczał dla Polaków odzyskania pełnej suwerenności, a realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow to czwarty rozbiór Polski. Nie ukrywał, że zasadnicze różnice w rosyjskiej i polskiej pamięci o wojnie i jej rezultatach rzutują na współczesne stosunki między oboma krajami. Wyrażał wolę spokojnej rozmowy z Rosjanami o najtrudniejszych problemach. Podczas uroczystości prezydent Kwaśniewski wręczył nominacje generalskie Tadeuszowi Anderszowi, Mieczysławowi Bace i Zbigniewowi Ściborowi-Rylskiemu. Z rąk ministra Obrony Narodowej Jerzego Szmajdzińskiego kombatanci otrzymali specjalne szpady generalskie. Miłym akcentem uroczystości było zaśpiewanie przez zuchy piosenki pt.: "Rozdajemy kwiaty Wam", podczas której dzieci podarowały kombatantom białe i czerwone róże.

Wraz z kilkudziesięcioma dyplomatami akredytowanymi w Polsce prezydent Kwaśniewski uczestniczył również w apelu poległych na cmentarzu żołnierzy polskich na Oporowie. Później złożył wieniec na cmentarzu oficerów radzieckich, którzy polegli w czasie walk o Wrocław wiosną 1945 r.

W uroczystości we Wrocławiu uczestniczyło ponad 700 gości: parlamentarzyści, ministrowie, władze województwa, ambasadorzy oraz kombatanci z całego świata, m.in. Kanady, Wielkiej Brytanii, Litwy i Białorusi.