Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12 sierpnia 2005

Krzyże Zesłańców Sybiru

Wojewoda Stanisław Łopatowski odznaczył dziś w imieniu Prezydenta RP dwustu dziesięciu Sybiraków Krzyżem Zesłańców Sybiru. Podczas uroczystości na dziedzińcu Urzędu Wojewódzkiego obecni byli liczni członkowie Związku Sybiraków wraz z rodzinami, przedstawiciele władz samorządowych oraz wojska.

Krzyż Zesłańców Sybiru jest najnowszym odznaczeniem państwowym. Ustanowiony został na mocy specjalnej ustawy z dnia 17 października 2003 (Dz.u. z 2003 r. nr 225, poz. 2230) roku jako wyraz narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939-1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji. Nadawany jest osobom, które w chwili deportacji posiadały obywatelstwo polskie oraz dzieciom tych osób urodzonych na zesłaniu.