Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

16 sierpnia 2005

Połączenie kolejowe Warszawa-Wrocław

Wojewoda dolnoślaski Stanisław Łopatowski otworzył posiedzenie poświęcone opracowaniu „Wstępnego studium wykonalności budowy linii dużych prędkości na odcinku Warszawa – Łódź – Wrocław z odgałęzieniem do Poznania”.

Dzisiejsze spotkanie jest efektem umieszczenia projektu budowy takiej linii kolejowej we „Wstępnym Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013”.W naradzie wzięli udział również m.in. przedstawiciele Urzędów Wojeódzkiego, Marszałkowskiego i Miejskiego oraz dyrekcji PKP PLK S.A. Oddziału Regionalnego we Wrocławiu.