Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

29 września 2005

Przyszłość "Stawów Milickich"

Z inicjatywy dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych DUW Kazimierza Ziółkowskiego odbyła się konferencja poświęcona przyszłości rezerwatu przyrody "Stawy Milickie" i gospodarującego na jego obszarze Państwowego Zakładu Budżetowego "Stawy Milickie" w Rudzie Sułowskiej.

Wojewódzki konserwator przyrody Halina Liberacka dokonała krótkiej charakterystyki rezerwatu i przedstawiła główne gatunki objęte ochroną.

Zdaniem Marka Antkowiaka, dyrektora PZB "Stawy Milickie", zakład boryka się teraz z bardzo wielkimi problemami, takimi jak choroba karpi czy wzrost importu tanich ryb. Problemy te mogą skutkować nawet koniecznością likwidacji zakładu już w przyszłym roku.

Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele m.in. DUW, Akademii Rolniczej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Agencji Nieruchomości Rolnych rozmawiali o tym, w jaki sposób można uratować Stawy Milickie.