Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

20 października 2005

Nadanie obywatelstw

Wojewoda Stanisław Łopatowski wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego, które przyznawane są przez prezydenta RP. Wśród nowych obywateli Polski są osoby pochodzące m.in. z Kazachstanu, Syrii, Ukrainy, Węgier, Algierii i Białorusi.

Ustawa z 1962 r. przewiduje dwa tryby nabycia obywatelstwa polskiego: nadanie przez Prezydenta RP i uznanie przez wojewodę. O nadanie może ubiegać się cudzoziemiec, który przynajmniej 5 lat mieszka w Polsce. Nadanie obywatelstwa jest uzależnione od dowodu zwolnienia z dotychczasowego obywatelstwa. Ponadto za obywatela polskiego można uznać bezpaństwowca lub osobę o nieokreślonym obywatelstwie, która w Polsce mieszka od co najmniej 5 lat.

W 2001 roku wojewoda dolnośląski wręczył 43 postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego.
W 2002 roku odbyły się 4 uroczystości - wręczone wówczas zostały 54 akty nadania obywatelstwa polskiego i 17 aktów uznań za obywatela polskiego.
W 2003 roku odbyły się również 4 takie uroczystości - 10 kwietnia, 3 czerwca, 29 lipca i 7 listopada. Wręczono 70 aktów nadania obywatelstwa i 10 decyzji o uznaniu za obywatela polskiego.
W 2004 roku wojewoda dolnośląski wręczył 39 aktów nadania obywatelstwa polskiego.
W 2005 roku odbyło się 5 uroczystości – 22 lutego, 3 maja, 2 czerwca, 22 lipca, 7 września. Wojewoda dolnośląski wręczył wówczas łącznie 83 postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego.

Od 2001 roku na Dolnym Śląsku (łącznie z bieżącymi) 358 osób stało się obywatelami naszego kraju.