Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

27 października 2005

Szkolenie dotyczące ptasiej grypy

Z inicjatywy wojewody Stanisława Łopatowskiego odbyło się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim szkolenie poświęcone zasadom organizowania działań podczas ewentualnego wystąpienia ptasiej grypy na terenie województwa dolnośląskiego.

Szkolenie prowadzili m.in. dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW Józef Rzemień, zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii Edward Korfanty oraz zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Jarosław Wojciechowski. Uczestniczyli w nim powiatowi lekarze weterynarii, komendanci miejskich i powiatowych komend PSP oraz komendanci miejskich i powiatowych komend Policji.
Celem szkolenia było omówienie procedur postępowania na wypadek stwierdzenia przypadku ptasiej grypy w regionie i procedur związanych z przekazywaniem znalezionych martwych ptaków odpowiednim służbom. Podczas spotkania dyskutowano także nad sposobami koordynowania działań między służbami weterynaryjnymi, komendami PSP i komendami policji.