Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

22 grudnia 2005

Nadanie obywatelstw

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się ostatnia w tym roku uroczystość wręczenia aktów obywatelstwa polskiego. Nowymi obywatelami Polski i Dolnego Śląśka zostało 11 osób, m.in. z Nigerii i Ukrainy. Wręczenia aktów obywatelstwa dokonał wicewojewoda Stanisław Janik, który przekazał także wszystkim osobom egzemplarz Konstytucji RP.

* * * * * *
Ustawa z 1962 r. przewiduje dwa tryby nabycia obywatelstwa polskiego: nadanie przez Prezydenta RP i uznanie przez wojewodę. O nadanie może ubiegać się cudzoziemiec, który przynajmniej 5 lat mieszka w Polsce. Nadanie obywatelstwa jest uzależnione od dowodu zwolnienia z dotychczasowego obywatelstwa. Ponadto za obywatela polskiego można uznać bezpaństwowca lub osobę o nieokreślonym obywatelstwie, która w Polsce mieszka od co najmniej 5 lat.

W 2001 roku wojewoda dolnośląski wręczył 43 postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego.
W 2002 roku odbyły się 4 uroczystości - wręczone wówczas zostały 54 akty nadania obywatelstwa polskiego i 17 aktów uznań za obywatela polskiego.
W 2003 roku odbyły się również 4 takie uroczystości. Wręczono 70 aktów nadania obywatelstwa i 10 decyzji o uznaniu za obywatela polskiego.
W 2004 roku odbyły się 3 uroczystości – wojewoda dolnośląski wręczył 35 aktów nadania obywatelstwa polskiego.
W 2005 roku 132 osoby otrzymały postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego.