Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

30 stycznia 2006

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego przy Wojewodzie Dolnośląskim. Przedmiotem spotkania było podsumowanie pracy WZRK w roku 2005 oraz zatwierdzenie planu działania na rok bieżący. Ponadto przeprowadzono szkolenie dotyczące reagowania w przypadku poważnych awarii w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka.

Spotkanie odbyło się w cieniu tragedii chorzowskiej, więc omówione zostały działania podjęte przez wojewodę dolnośląskiego oraz, w szerszym kontekście, przypomniano o problemach zimy 2006.