Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

10 lutego 2006

Gra obronna

Na polecenie wojewody Krzysztofa Grzelczyka na lotnisku w Szymanowie, zgodnie z Programem Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych województwa dolnośląskiego na lata 2005-2010, przeprowadzone zostały praktyczne ćwiczenia. Głównym celem takiego szkolenia jest stałe podnoszenie poziomu współdziałania policji, straży granicznej, straży pożarnej i różnych jednostek administracji rządowej i samorządowej na wypadek ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców województwa. Ćwiczeniom przyglądały się również służby zespolone, inspekcje i straże oraz dyrektorzy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ćwiczenia trwały dwa dni. 9 lutego realizowane były zadania złożone z prac dowódczo–sztabowych, a dzisiaj odbyły się ćwiczenia praktyczne, polegające na wyeliminowaniu grup przeciwnika z terenu lotniska.