Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

16 lutego 2006

Współpraca między Dolnym Śląskiem, Saksonią i Czechami

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w I Trójnarodowym Spotkaniu Regionalnym poświęconym współpracy pomiędzy Wolnym Państwem Saksonią, województwem dolnośląskim i krajami północnoczeskimi. Spotkanie odbyło się w Żytawie. W rozmowach uczestniczyli m.in.: premier Wolnego Państwa Saksonii Georg Milbardt, marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Wróblewski, hetmani kraju libereckiego, kralowo-hradeckiego i pardubickiego.

Wojewoda w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, jak istotna jest współpraca służb w sytuacjach klęsk żywiołowych, obejmujących rejony przygraniczne. Ponadto podkreślił rolę wspólnych działań promocyjnych sąsiadujących ze sobą regionów. Wojewoda zauważył, że poza współpracą między instytucjami, ważne są również dobrosąsiedzkie kontakty mieszkańców rejonów przygranicznych.