Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

17 lutego 2006

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego

W związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi oraz przypadkami padłych ptaków wojewoda Krzysztof Grzelczyk poprowadził posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Tematem spotkania była ocena stanu przygotowania służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego do ewentualnych działań na wypadek powodzi, lokalnych podtopień czy wystąpienia zagrożeń epidemiologicznych.

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele policji, straży pożarnej, wojska, RZGW, IMGW, Sanepidu, a także wojewódzki lekarz weterynarii i wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w regionie na bieżąco monitorują sytuację na terenie województwa.