Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

04 marca 2006

Wojewoda na Białorusi

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk, na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Grodnie Andrzeja Krętowskiego, przebywał z wizytą na Białorusi.

Spotkał się tam z Aleksandrem Milinkiewiczem, kandydatem zjednoczonej opozycji na prezydenta Białorusi. Wraz z dwoma tysiącami Białorusinów wojewoda uczestniczył w wiecu przedwyborczym Milinkiewicza, zorganizowanym, mimo sprzeciwu władz, przed Filharmonią Grodzieńską.

Wojewoda rozmawiał także z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi: Tadeuszem Gawinem, honorowym prezesem Związku Polaków na Białorusi oraz Andżeliką Borys, prezesem ZPB.

Wojewoda obejrzał również w grodzieńskim konsulacie kaziukową prezentację polskich artystów i twórców ludowych Grodzieńszczyzny.