Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14 marca 2006

Pieniądze dla poszkodowanych gmin Dolnego Śląska

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk oraz dyrektor Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA Jan Winter wręczyli promesy (dotacje) 30 dolnośląskim gminom, które ucierpiały w wyniku powodzi w 2001, 2002 i 2005 roku.

Łącznie gminy otrzymały prawie 3,5 mln złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na odbudowę dróg i mostów. Największe dofinansowanie z budżetu państwa przyznano gminom: Świebodzice, Mieroszów i miastu Kamienna Góra.

Od 2001 dolnośląskie samorządy roku dostały już ponad 129 mln zł.