Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

22 marca 2006

Prace na stopniu wodnym Malczyce

Wicewojewoda Roman Kulczycki wziął udział w naradzie koordynacyjnej dotyczącej postępu prac na stopniu wodnym Malczyce.

W spotkaniu uczestniczył również doradca ministra środowiska Mariusz Gajda oraz starosta i wójt Malczyc.
Podczas narady przedstawiono poziom zaawansowania prac oraz rozwiązania projektowe elektrowni wodnej w Malczycach. Program spotkania obejmował również wizję lokalną terenu, na której znajduje się inwestycja.